himadiksi

SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FKIP UNIVERSITAS SURYAKANCANA
MASA BAKTI 2019-2020

Ketua                            : Indah Mulia Lestari

Wakil Ketua                  : M. Rijal Maulana

Sekretaris                     : Dissa Sri Nurlaili Ningsih

Bendahara                    : Annisa Amalia Yusuf


I. Bidang Garapan Keagamaan
   Koordinator                 : Rizal Sanjaya
   Sekretaris                   : Safira Naima Hilmi
   Anggota                      : 1. Lala
                                        2. Ratni
                                        3. Irwansyah
                                        4. Ai Sri Wahyuni Rahayu

II. Bidang Garapan Pendidikan
    Koordinator               : Dera Ayu Khairunnisa
    Sekretaris                 : Risa Amaliah
    Anggota                    : 1. Renita Putri Dwi Yasti
                                        2. Putri Ayu Lestari
                                        3. Fazriana
                                        4. Yulianti

III. Bidang Garapan Sosial Kemasyarakatan
     Koordinator              : Mirat Susanti
     Sekretaris                : Husni Farid Fauzi
     Anggota                   : 1. Siti Yuni Kartika
                                       2. Shalsadilla Faujiah
                                       3. Sri Rahayu
                                       4. Ai Eva Handiawati

IV. Bidang Garapan Minat dan Bakat
     Koordinator              : Indah Fitriyani Hidayat
     Sekretaris                : Lita Amelia
     Anggota                   : 1. Meta Violita Anwar
                                       2. Muchamad Nuari Ramdan
                                       3. M. Rusdan Anshor
                                       4. Siti Aidah

V. Bidang Garapan Kewirausahaan
    Koordinator               : Siti Maesaroh
    Sekretaris                 : Heysa Meiliana
    Anggota                    : 1. Mannis Khairunnisa
                                        2. Rafika Nurul Fadhila
                                        3. Siska Siti Sofia
                                        4. Siska Damayanti
                                        5. Siti April

VI. Bidang Garapan Pengembangan Organisasi
     Koordinator              : Deni Sanusi
     Sekretaris                : Rama Hartin
     Anggota                   : 1. Regita Septia Andini Putri
                                       2. Resti Fauji
                                       3. Rapi Nurfauzi
                                       4. Muhammad Widi Dea Muldiawan